Oferty publiczne

Rynki kapitałowe

Oferty publiczne

Doradzamy spół­kom i ich ak­cjo­na­riu­szom w pro­ce­sie przy­go­to­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia oferty pu­blicz­nej oraz wpro­wa­dze­nia ak­cji do ob­rotu giełdowego.

Doradzamy za­równo spół­kom, które pla­nują prze­pro­wa­dze­nie pierw­szej oferty pu­blicz­nej (Initial Public Offering), jak rów­nież klien­tom pla­nu­ją­cym ko­lejne oferty (Follow-On Offerings). Obsługujemy za­równo oferty zpra­wem po­boru (Rights Issue), jak i z jego wyłączeniem.

Dzięki jednej z najszerszych na lokalnym rynku platform dystrybucji, zapewniamy dostęp do zróżnicowanych grup inwestorów (zarówno polskich jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, funduszy hedgingowych, firm ubezpieczeniowych, państwowych funduszy inwestycyjnych i innych).

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności Akceptuję