Kariera

Kariera

Kariera

Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W związku z koniecznością stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako:„RODO”) niezbędne jest przekazanie jasnej i czytelnej informacji na temat danych osobowych posiadanych przez nas i procesach związanych z przetwarzaniem danych, jak również o uprawnieniach przysługującym osobom, których dane są przetwarzane.

W zawiązku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach aplikacji

Zgodnie z artykułem 221 ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, jesteś zobowiązany/a podać swoje konkretne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia („Dane Osobowe”), w celu wzięcia udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.

WAŻNE! Dodatkowe dane osobowe i przyszłe rekrutacje

W przesyłanym przez Ciebie CV możesz chcieć przekazać nam dobrowolnie dodatkowe informacje o sobie, co do których nie masz prawnego obowiązku ich podania, w szczególności na podstawie Kodeksu pracy („Dodatkowe Dane Osobowe”). W takiej sytuacji, w celu umożliwienia nam przetwarzania takich danych zgodnie z prawem, jesteśmy zobowiązani do uzyskania Twojej zgody.

Z tego względu, jeżeli chcesz przekazać nam swoje CV zawierające również Dodatkowe Dane Osobowe, konieczne jest udzielenie zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych (również Dodatkowych Danych Osobowych dla tych samych celów i przez ten same podmiot, co w przypadku Danych Osobowych).

Nie masz obowiązku przekazywania nam Dodatkowych Danych Osobowych i Twoja zgoda udzielana jest przez Ciebie dobrowolnie. Jeżeli nie chcesz udzielić takiej zgody w odniesieniu do Dodatkowych Danych Osobowych, prosimy o niezamieszczanie ich w przesyłanym CV.

Aby udzielić nam omawianej zgody na Dodatkowe Dane Osobowe dodaj proszę do swojej aplikacji następujące oświadczenie: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych, w tym danych spoza katalogu określonego w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, zawartych w składanych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego przez Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, jako administratora danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO)”.

Jeżeli aktualnie nie mamy aktywnych ofert zatrudnienia, w swojej aplikacji możesz również wyrazić zgodę na pozostawienie Twojej aplikacji w naszej bazie na poczet przyszłych rekrutacji.

Aby udzielić nam omawianej zgody na poczet przyszłych rekrutacji dodaj proszę do swojej aplikacji następujące oświadczenie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby przechowywania w bazie kandydatów do pracy, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, jako administratora danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO).”

Udzielenie powyższych zgód jest całkowicie dobrowolna. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Proces rekrutacji w Pekao Investment Banking S.A.

Nadsyłane aplikacje są na bieżąco analizowane przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie zasobami ludzkimi, a z wybranymi kandydatami aranżujemy spotkania. Rozmowy kwalifikacyjne najczęściej mają charakter trzy etapowy:

•    ETAP I Rozmowa z przedstawicielem HR
•    ETAP II Rozmowa z bezpośrednim przełożonym
•    ETAP III Rozmowa z Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za dany obszar

Proces rekrutacji w Pekao Investment Banking S.A. nie jest wspomagany przez testy psychologiczne, czy też ćwiczenia typu assessment centre. Wierzymy, że rozmowy kwalifikacyjne, które w większości dotyczą spraw merytorycznych, na których po jednej stronie obecny jest kandydat posiadający udokumentowane doświadczenie zawodowe, a po drugiej, reprezentant Pekao Investment Banking S.A. są wystarczającym narzędziem do właściwego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Nasze doświadczenia tę tezę potwierdzają.

Ze względu na dużą liczbę nadsyłanych na bieżąco ofert pracy pragniemy poinformować, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym bardzo serdecznie dziękujemy za zainteresowanie pracą w Pekao Investment Banking S.A. i za przesłanie swoich aplikacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w Pekao Investment Banking S.A. prześlij swoją aplikację (preferujemy w języku angielskim) nasz adres e-mail: rekrutacja.pl@pekaoib.pl.
 

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności Akceptuję